• O nama
  Komora magistara farmacije FBiH je zakonom utemeljeno strukovno
  udruženje koje kontinuirano radi na osposobljavanju farmaceuta
  i stvaranju mogućnosti za odgovorno i kompetentno
  obavljanje djelatnosti farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca
  u pacijentu-orijentiranoj zdravstvenoj njezi.
 • darkblurbg
  Naša misija
  Komora magistara farmacije FBiH kontinuirano radi na unaprijeđenju i
  podršci farmaceutske struke kroz edukaciju i
  razvoj profesionalnih standarda,
  s ciljem podizanja kvaliteta zdravstvene njege
  u suradnji sa pacijentima i drugim zdravstvenim profesionalcima.
 • darkblurbg
  Naša vizija
  Unaprijeđenje zdravlja stanovništva u FBiH kroz farmaceutske usluge
  promocije zdravlja i optimiziranja terapijskih ishoda,
  koje su integralni dio pacijentu orjentirane zdravstvene njege.

13. SIMPOZIJU MAGISTARA FARMACIJE FBIH

u Neumu u periodu od 12. do 14. juna, 2020.godine.
"Uloga magistra farmacije u tretmanu i liječenju kožnih bolesti"

Riječ predsjednice

Prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph predsjednica
Komora magistara farmacije FBiH je zakonom utemeljeno strukovno udruženje koje kontinuirano radi na osposobljavanju farmaceuta i stvaranju mogućnosti za odgovorno i kompetentno obavljanje djelatnosti farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca u pacijentu-orijentiranoj zdravstvenoj njezi.

Komora se diferencirala kao respektabilna i internacionalno prepoznatljiva organizacija kroz svoje aktivnosti koje su usmjerene na:

- unaprijeđenje i optimizaciju uloge farmaceuta kao člana zdravstvenog tima,
- stvaranje mogućnosti i poticanje farmaceuta na kontinuirani profesionalni razvoj,
- pružanje informacija o novostima relevantnim za farmaceutsku djelatnost,
- unaprijeđenje suradnje sa zdravstvenim institucijama i podizanje svijesti cjelokupnog društva o ulogama farmaceuta esencijalnim za očuvanje i unaprijeđenje zdravlja stanovništva,
- omogućavanje bolje suradnje među svojim članovima kao i internacionalnu suradnju sa kolegama.

Aktivnostima, kao što su harmonizacija zakonskih propisa, aktivno učestvovanje svih članova Komore u projektima na kojima se radi, saradnjom sa svim zdravstvenim institucijama se postiže profesionalni razvoj farmaceutske struke, a u svemu tome educiran magistar farmacije može odgovoriti zahtjevima savremenih trendova farmaceutske njege i novih zahtjeva sistema zdravstvene zaštite.

Misija

Komora magistara farmacije FBiH kontinuirano radi na unaprijeđenju i podršci farmaceutske struke kroz edukaciju i razvoj profesionalnih standarda, s ciljem podizanja kvaliteta zdravstvene njege u suradnji sa pacijentima i drugim zdravstvenim profesionalcima.

Vizija

Unaprijeđenje zdravlja stanovništva u FBiH kroz farmaceutske usluge promocije zdravlja i optimiziranja terapijskih ishoda, koje su integralni dio pacijentu orjentirane zdravstvene njege.

Lokacija