• 23.11.2020.

Dopis farmaceutima Komore magistara farmacije FBiH

U nastavku stav Komore magistara farmacije FBiH u vezi testiranja pacijenata na COVID-19 kroz apotekarsku djelatnost.


Poštovane kolege,
 
Nakon više upita od strane distributera testova na Covid 19, kolega i pacijenata, za naš stav o ispitivanju seroprevalence u populaciji, koja bi se provodila u apotekama, Upravni odbor Komore se izjasnio da podržava provođenje skrininga u apotekama uz obaveznu predhodno provedenu edukaciju magistara farmacije od strane distributera.
Edukacija podrazumijeva upoznavanje sa radom i načinom testiranja, kao i njihovo interpretiranje uz kontinuirano pružanje usluga savjetodavnog karaktera. Ovakvom uslugom u apotekama dodatno bi se naglasio značaj i uloga farmaceuta u prevenciji, dijagnostici i praćenju Covid-19.
 
S poštovanjem,
 
 
UPRAVNI ODBOR KOMORE