• 13.11.2017.

Druga obavijest o IX Simpoziju magistara farmacije FBiH

IX Simpozij magistara farmacije u organizaciji Komore će se održati u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo u periodu od 17. do 19.novembra(petak-nedjelja), 2017. godine.


img086 (1)_1

Obavještavamo vas da je Upravni odbor Komore magistara farmacije FBiH na VII. sjednici održanoj 29.09.2017. godine donio Odluku da se IX Simpozij magistara farmacije, u organizaciji Komore, održi u Sarajevu u Hotelu Hills na Ilidži u periodu od 17. do 19. novembra 2017. godine (petak - nedjelja).
Tema Simpozija je „Utjecaj hrane i suplemenata na ishode terapije sa lijekovima“.

Hronične bolesti predstavljaju najveći teret zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Neadekvatna prehrana i životni stil važni su faktori rizika koji se mogu modificirati, a prehrana i suplementacija prilagođena potrebama pojedinca može poboljšati terapijske ishode te unaprijediti zdravlje i psihofizičke sposobnosti. Farmaceuti su zdravstveni radnici te kao dio zdravstvenog tima treba da učestvuju u svim aktivnostima usmjerenim ka očuvanju i unapređenju zdravlja, između ostalog i kroz savjetovanje pacijenata o adekvatnoj prehrani i primjeni dijetetskih suplemenata. Kao interdisciplinarno obrazovani stručnjaci, treba da učestvuju i u naučnim istraživanjima, razvoju i formulaciji suplemenata i posebnih kategorija hrane namijenjenih poboljšanju određenih fizioloških funkcija i kvaliteta života pacijenta. Konačno, farmaceuti su zdravstveni profesionalci koji su najkompetentniji za obavljanje kontrole proizvodnje, kvaliteta i označavanja te postmarketinškog praćenja dijetetskih suplemenata, kao i formuliranje zakonske regulative takvih proizvoda. U praksi, međutim, ove kompetencije farmaceuta često nisu adekvatno prepoznate. Zadatak je struke da intenzivno radi na promociji, kao i kontinuiranom razvoju kompetencija s ciljem osiguranja pozicije magistra farmacije kao važnog, čak i vodećeg stručnog profila u ovoj oblasti. Nadamo se da ćete svojim prisustvom na Simpoziju doprinijeti ostvarivanju ovog cilja kroz diskusiju, razmjenu mišljenja i iskustava na ovu veoma aktuelnu temu. 

Učešće na Simpoziju bit će bodovano od strane Komore magistara farmacije FBiH u skladu sa važećim Pravilnikom.

Predsjednica Komore magistara farmacije, prim. Zahida Binakaj mr.ph.sc.

Druga obavijest