• 08.02.2017.

Edukacija magistara farmacije na USK

Poštovane kolege, na sjednici Upravnog odbora Komore magistara farmacije Federacije BiH održanoj 03.02.2017 godine pokrenuta je inicijativa, te donešen jednoglasan zaključak da zbog teritorijalne udaljenosti i nastojanja da se kolegama uštede vrijeme i novac, menadžment Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) organizuje edukaciju magistara farmacije USK na teritoriji Vašeg kantona.


Obuka za osoblje apoteka će biti organizirana u mjesecu martu tekuće godine. Tačan termin i mjesto održavanja bit će naknadno dostavljen svim članovima komore kao i na web stranici komore.

Odlukom Odbora za stručno usavršavanje edukacija će biti bodovana sa 3 boda.

S poštovanjem,

STRUČNA SLUŽBA KOMORE
Nerma Hadžiahmetović