• 28.03.2017.

Edukacije za osoblje apoteka: USK

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) i komora magistara farmacije FBiH organizuju obuku za osoblje apoteka Unsko - sanskog kantona.


Obuka će biti održana 04.04. 2017. godine u prostorijama hotela Opal, Bihać, sa početkom u 08.30 h. Obuka će uključivati , pored predavanja, i praktične vježbe s ciljem da učesnici edukacije budu u potpunosti pripremljeni za efikasno obavljanje zadataka koji ih očekuju u procesu uspostave sistema sigurnosti u njihovim ustanovama, što je i zakonska obaveza na osnovu članova 12., 57., i 72. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („SI.novine Federacije BiH ,br.40/10).

Obuka je bodovana od strane Komore magistara farmacije FBiH sa tri (3) boda shodno Pravilniku o edukaciji, član 14.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta, koja će biti održana 04. i 05.10.2017. godine.

Za eventualna pitanja i sugestije stojimo na raspolaganju putem e-mail-a: apoteke@akaz.ba i na broj telefona 033 I 771 -875.