• 11.09.2019.

Obavijest o izmjeni termina obuke za osoblje apoteka - AKAZ

Obuka za osoblje apoteka pomjera se sa datuma 26.09.2019. na novi termin 03.10.2019.godine. Novi termin obuke važi za sve ranije prijavljene polaznike, kao i za nove, koji se planiraju prijaviti.


Poziv zainteresovanim polaznicima ovogodišnjeg ciklusa da blagovremeno izvrše prijavu

Kalendar obuke Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), primiče se kraju predviđenih događaja čime se uspješno zaokružuje predviđeni plan i program za 2019.

U skladu sa pomenutim planom, cjelodnevna obuka za osoblje apoteka koja predstavlja osnovni vid prikaza edukacijskih cjelina i tema koje se tiču sigurnosti i kvaliteta u apotekama bila je predviđena za održavanje u četvrtak, 26.09. Ipak slijedom objektivnih okolnosti, AKAZ će ovu obuku biti primoran pomjeriti za sedam dana u mjesec oktobar, odnosno, četvrtak 03.10.

Pozivamo sve odgovorne osobe i zainteresovane djelatnike apoteka da na vrijeme izvrše prijavu za polaznike i kontaktiraju nas u vezi detalja i informacija neophodnih za poduzimanje odgovarajućih administrativnih radnji.

Kontakt osoba:

Vildana DRLJEVIĆ mr.ph., tel: 033 771 875; vdrljevic@akaz.ba

Molimo sve već ranije prijavljene polaznike (za datum 26.09.) da uvaže predmetnu inforamciju te, u skladu s tim, prilagode vlastite radne obaveze.


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi