• 19.11.2019.

Obavijest o sastanku sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona

Sastanak između predstavnika Komore magistara farmacije FBiH iz Bosansko-podrinjskog kantona, predsjednice Komore i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a je održan 06.11.2019. na temu visine naknade lijekova sa esencijalne liste.


Poštovane kolege,
Želimo Vas obavijestiti da je 6.11.2019 godine održan sastanak predstavnika Komore magistara farmacije FBIH koji rade na području Bosansko -Podrinjskog kantona sa
predsjednicom Komore i direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a na temu visine naknade za promet lijekova sa pozitivne liste lijekova imenovanog kantona.
Uveoma pozitivnoj atmosferi direktor ZZO BPK gospodin Salem Halilović je obećao da će zajedno sa UO zavoda razmotriti finansijsku mogućnost povećanja naknade koja se u kantonu nije mijenjala zadnjih šest godina.

O svim budućim aktivnostima bit ćete blagovremeno informisani.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Dokument Word verzija


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi