• 17.02.2017.

Obuka u AKAZ-u 23.02.2017.

Prvi ovogodišnji turnus edukacije- Osnovna obuka za osoblje apoteka , u skladu sa predviđenim planiranim djelatnostima u kalendaru AKAZ-a, upisan je za četvrtak 23. februara.


Prijave će se primati po formuli 3+1 gratis, odnosno sa besplatnim aranžmanom za svakog četvrtog prijavljenog djelatnika pojedine apoteke- zdravstvene ustanove. Obuka će se održavati u prostorijama AKAZ-a, Dr. Mustafe Pintola 1, Ilidža, Sarajevo sa početkom u 08:30 sati.

Na obuci će polaznici imati priliku da se upoznaju detaljno sa djelokrugom rada AKAZ-a; sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za apoteke; relavantnim propisanim indikatorima, kao i sa načinima kako ispuniti tražene zahtjeve.

Također, učesnici će biti podučeni o načinu pisanja procedura, dobiće i primjere urađenih procedura, kao i modele na koji način ispravno uraditi samoocjenu u svojoj apoteci.

Napominjemo da je ova obuka preduvjet za zainteresovane kandidate koji žele da pohađaju obuku za AKAZ-ove ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Svim učesnicima edukacije, prema Pravilniku o stručnom usavršavanju (član 14), Komora magistara farmacije u FBiH, dodjeljuje 3 boda.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE
Nerma Hadžiahmetović