• 11.01.2019.

Odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH na zaključke XI Simpozija

Poštovane kolege, želimo vas obavijestiti o odgovoru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na zaključke donešene nakon XI Simpozija magistara farmacije FBiH na temu "Dijabetes - novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu".