• 13.01.2017.

Osvrt na VII simpozij magistara farmacije

U periodu od 2. do 4. novembra 2016. godine u hotelu Zenica u Zenici, održan je Sedmi simpozij magistara farmacije FBiH, u organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.


Tema Simpozija bila je „Kompetencije magistara farmacije u apotekarstvu: prevencija i tretman prehlade i gripe“. Ovim simpozijumom Komora magistara farmacije FBiH pokrenula je seriju fokusiranih, ciljanih edukacijskih programa usmjerenih na razvijanje i unapređenje kompetencija farmaceuta neophodnih za aktivno preuzimanje uloga.

U FBiH želimo omogućiti edukaciju u skladu sa Vodičem samonjege i samomedikacije kako bi spremno i stručno edukovani preuzeli tretman i brigu o određenim simptomima bolesti koje magistar farmacije ima pravo tretirati. Svoja najnovija naučna saznanja prezentirali su predavači iz Bosne i Hercegovine, Srbije Hrvatske, Makedonije i Kosova. Članice Asocijacije komora magistara farmacije Jugoistočne Evrope su iskoristile ovaj simpozij kako bi pokušale doći do zajedničkih vodiča u tretiranju određenih simptoma.

U cilju boljeg razumijevanja pojedinih simptoma prehlade i gripa, obrada tema na simpoziju koncipirana je tako da su kolege ljekari prvo dali osvrte na navedena stanja u svrhu što kvalitetnijeg prepoznavanja simptoma sa aspekta medicine, a potom su kolege magistri farmacije isti simptom obrađivali s aspekta farmaceuta. Simpozij je okupio više od 850 učesnika. Ovo je bila još jedna u nizu prilika da se magistri farmacije okupe na jednom mjestu i diskutiraju o poziciji svoje struke koja je ozbiljno narušena zbog različitih faktora.

Manipulacija pitanjem farmaceutske struke i nauke uzima sve više maha te je okupljanje stručnjaka iz oblasti farmacije jedan od instrumenata odbrane struke i nauke. Komora magistara farmacije FBiH teži neprestanom unapređenju svojih članova, ali i onih koji to nisu, a sve u cilju podizanja svijesti o važnosti uloge magistra farmacije u društvu. Imajući to u vidu, jasno je da su posjećenost i uspjeh Simpozija rezultat napornog rada i izuzetne posvećenosti.