• 26.04.2019.

Podrška Hrvatskoj ljekarničkoj komori

Predstavnici Asocijacije farmaceutskih komora Jugoistočne Europe su svojim učešćem na panel diskusiji, održanoj u okviru 6. Kongresa farmacije, dali podršku farmaceutskom sektoru u Hrvatskoj, kako bi se izbjegla realizacija akcionog plana liberalizacije tržišta.


Ljekarnička komora Republike Hrvatske, u okviru Kongresa farmaceuta Hrvatske sa međunarodnim učešćem, koji se održao u Dubrovniku u periodu od 04.4.- 07.4.2019.godine organizirali su panel diskusiju sa kolegama predstavnicima farmaceutskih komora Asocijacije Jugoistočne Evrope, a vezano za veoma ozbiljne probleme koje je izazvala Svjetska Banka sa prijedlogom Akcionog plana liberalizacije tržišta usluga za farmaceutski sektor Hrvatske.

Akcionim planom se predviđa :

-Ukidanje demografskih i geografskih kriterija za otvaranje ljekarni,
-Ukidanje obaveznih prostorija u ljekarni,
-Farmaceutski tehničari mogu izdavati lijekove i biti nositelji djelatnosti,
-Ukidanje ograničenja u oglašavanju ljekarni,
-Internet prodaja receptnih i bezreceptnih lijekova,
-Ukidanje komore i licenci za stručni kadar,
-Ukidanje obaveza cjeloživotnog učenja za stručni kadar.

Navedene incijative direktno ugrožavaju apotekarski sistem Hrvatske kao i procese disribucije lijekova, zdravstvenog sistema gdje su apoteka i magistri farmacije sastavni dio tog sistema. Ta veoma opasna incijativa bila je dovoljna da se kolege iz Asocijacije uključe u aktivnosti magistre Ane Soldo koja vodi farmaceutsku komoru u Hrvatskoj , kako bi se osnažio njihov glas i borba koju vode sa ciljem zaštite struke , opstanka profesije a iznad svega zaštite interesa pacijenata koji bi itekako bili ugroženi realizacijom ovakvih inicijativa. Na ovaj način, postojanje Asocijacije je po ko zna koji put opravdano, a zasigurno je daleko veća snaga 30000 farmaceuta u odnosu na par hiljada.

Ovom obaviješću šaljemo poruku kolegama u Hrvatskoj da nisu sami, a takve incijative u Bosni I Hercegovini nisu dobrodošle, jer magistri farmacije imaju jedinstveni stav očuvanja farmaceutske profesije, koju svakodnevno imamo priliku da opravdamo.

Opera Snapshot_2019-04-27_154200_resizeimage.net

Opera Snapshot_2019-04-27_154344_resizeimage.net


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi