• 03.06.2013.

Ponuda za odlazak na Svjetski kongres farmaceuta u Dublinu

U cilju što bolje organizacije ovogodišnjeg Svjetskog kongresa farmaceuta, FIP 2013, Dublin (Irska),31.08-05.09.2013. godine, Komora magistara farmacije FBiH u organizaciji sa turističkom agencijom Avio express Sarajevo napravila je ponudu za odlazak na Kongres


Poštovane kolegice i kolege,

U cilju što bolje organizacije ovogodišnjeg Svjetskog kongresa farmaceuta, FIP 2013, Dublin (Irska),31.08-05.09.2013.godine, Komora magistara farmacije FBiH u organizaciji sa turističkom agencijom Avio express Sarajevo je samo zbog Vas napravila ponudu za odlazak na Kongres.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam ponudu te se iskreno nadamo će i ove godine Bosna i Hercegovina biti prepoznatljiva na Svjetskom kongresu farmaceuta.

Za sva eventualna pitanja budite slobodni kontaktirati nas putem telefona: + 387 33 207 384 ili mail adrese: farmaceutskakomora@bih.net.ba, a za rezervacije i sva pitanja u vezi sa putovanjem obratite se Avio express-u:+ 387 33 560 300, e-mail: edina@avioexpress.ba.

Srdačno Vas pozdravljamo,

Predsjednica Komore magistara farmacije FBiH,
Prim.mr.ph. Zahida Binakaj

Prilog: 

Ponuda za odlazak na FIP 2013