• 05.12.2018.

POZIV NA III KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

U organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a u saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore obavještavamo Vas o III Kongresu farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem.


Uvažene kolege i koleginice,

Sada već postaje  tradicija, da zajedno sa vama pokušamo da ponovimo uspjeh prethodna dva Kongresa i ovim putem vam najavljujemo III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Kongres će se održati u kongresnom centru  Montenegro Stars hotel group, u Bečićima , Budva, u periodu od 9-12.maja 2019. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača.

Pred nama je izazov kako izaći u susret šansama i riješiti problem u farmaceutskoj profesiji, kao što je i naziv našeg Kongresa : Novi horizonti u farmaciji - izazovi i mogućnosti .

Sve informacije   vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2019.me (sponzorski paketi,prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u Montenegro Stars hotel group  kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima)  uz obraćanje i ovoga puta našem  tehničkom organizatoru:

PRiSMA – korporativne komunikacije, Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili tel: +382/0/20 601-145, +82/0/20 601-146, gsm: +382/0/69/327-300

 

Radujemo se zajedničkom radu i druženju !

S poštovanjem, 

Predsjednica Organizacionog odbora, Milica Popivoda, dipl.ph.

Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, Milanka Žugić, mr ph