• 17.02.2017.

Prva obavijest o VIII simpoziju

Obavještavamo vas da je Upravni odbor Komore magistara farmacije FBiH na održanoj 1. sjednici dana 03.02.2017. godine donio Odluku da se u organizaciji Komore održi VIII Simpozij magistara farmacije u Neumu, Hotel Neum u periodu od 19. do 21. maja 2017. godine (petak - nedjelja).


Obavještavamo vas da je Upravni odbor Komore magistara farmacije FBiH na održanoj 1. sjednici dana 03.02.2017. godine donio Odluku da se u organizaciji Komore održi VIII Simpozij magistara farmacije u Neumu, Hotel Neum u periodu od 19. do 21. maja 2017. godine (petak - nedjelja).

Tema Simpozija je "Ekonomska pozicija magistra farmacije u FBiH/kako dalje?!".
Tema će biti obrađivana s aspekta ekonomije, prava te naše profesije kako bismo što uspješnije došli do relevantnih pokazatelja za buduće naknade kojima se određuje ekonomska pozicija magistra farmacije.

Postojanje jasno izdiferencirane cijene rada magistra farmacije je od izuzetne važnosti jer ona potiče same magistre farmacije da svoju profesiju štite od vanjskih utjecaja te da joj osiguraju prosperitet i napredak koji zaslužuje. Samim tim, i cjelokupno društvo koje neminovno koristi usluge magistara farmacije imat će korist u vidu unaprijeđenog rada farmaceutskih radnika. Nadamo se da ćete svojim prisustvom na Simpoziju doprinijeti aktuelnim diskusijama, njihovoj dinamici i zajedno sa ostalim učesnicima pokušati pojasniti eventualne dileme kroz razmjenu iskustava i prakse te kroz druženje sa kolegama.

Učešće na simpoziju će biti bodovano od strane Komore magistara farmacije FBiH u skladu sa važećim Pravilnikom. Podsjećamo da je prema važećem Zakonom o zdravstenoj zaštiti FBiH Federalna komora magistara farmacije jedina ovlaštena za bodovanje magistara farmacije Federacije BiH.

Kotizacija (uključuje, materijale, kafe pauze, obroke i Svečanu večeru) Iznos sa PDV-om*

Rana kotizacija (uplata do 08.05.2017.) - 120,00 KM*
Kasna kotizacija (uplata od 09.05. do 19.05.2017.) - 150,00 KM*

Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti na transakcijski račun Komore magistara farmacije FBiH broj: 1610000130080018 kod Raiffeisen banke ili broj: 1322602012459704 kod NLB banke sa naznakom "Kotizacija za simpozij za (ime i prezime)".

Za dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem e-maila: farmaceutskakomora@bih.net.ba ili na kontakt telefone: 033-207-384 ili 033- 209-832.
Dokaz o uplati kotizacije možete poslati na fax broj: 033-209-832 ili skenirano na gore navedenu e-mail adresu.

Radujemo se Vašem učešću i našoj saradnji!

Predsjednik Komore magistara farmacije FBiH
Prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph.