• 12.09.2019.

Publikovanje naučnih radova - SCRIPTA MEDICA

Svi naučni radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora 4. Kongresa farmaceuta u BiH imaju mogućnost da objave rad u naučnom časopisu Scripta Medica čije je uredništvo u sklopu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.


scriptamedica2019 (1)

Poštovane koleginice i kolege,

 

Obavještavamo sve učesnike 4.kongresa farmaceuta u BIH sa međunarodnim učešćem čiji su radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora da sa originalnim ili preglednim radom (naučnim ili stručnim) mogu da učestvuju u septembarskom, novembarskom ili nekom drugom izdanju časopisa Scripta Medica čije je uredništvo u sklopu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Časopis izlazi 4 puta godišnje.

 

Prema kategorizaciji naučnih časopisa od maja 2019. Scripta Medica je svrstana u nacionalni časopis prve kategorije.

 

Posljednje izdanje časopisa, kao i sve potrebne informacije možete naći na linku:

http://www.scriptamedica.com/

 

Organizatori 4.kongresa farmaceuta u BiH sa međunarodnim učešćem


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi