• 13.05.2020.

Smjernice za osobe sa dijabetesom u toku trajanja pandemije

Komora magistara farmacije Federacije BiH u suradnji sa članovima EKO apoteka predložila je smjernice za osobe sa dijabetesom. Dijabetes je hronična bolest, te ti bolesnici imaju veću mogućnost dobijanja koronavirusa.


Dodatni riziko-faktori za nastanak korona virusa su: starosna dob (preko 65 godina), loša regulacija glikemije i prisustva ostalih bolesti. Osobe sa šećernom bolešću spadaju u kategoriju visokog rizika, te ukoliko dobiju korona virus, imat će složeniji tretman liječenja.

Prema dostupnim podacima ovisno o regiji 20-50% pacijenata koji imaju dijabetes, bili su zaraženi korona virusom.

Dodatne mjere zaštite za bolesnike oboljele od dijabetesaOsobe sa dijabetesom trebaju se unaprijed s pripremiti, kako bi smanjili rizik od komplikacija u slučaju infekcije. Dijabetičari uvijek trebaju imati dostupne lijekove, inzulin, iglice, lancete, trakice, rehidracijske otopine, šećer, glukagon i svu drugu opremu potrebnu za kontrolu šećerne bolesti. Farmaceuti kao zdravstveni radnici na primarnom nivou zdravstvene zaštite imaju krucijalnu ulogu u snabdijevanju građana lijekovima i za sada se ona odvija jako dobro bez nagovještaja o nestašicama lijekova.

Pacijentima savjetujemo:
- Potrebno je provjeravati glikemiju svakih 2 do 3 sata ili češće i korigirati hiperglikemiju
- Insulin: uvijek nastaviti primjenjivati inzulin unatoč bolesti kako bi se izbjegla dijabetička ketoacidoza, vjerojatno će biti potrebne veće doze inzulina, nego uobičajeno
- Ugljeni hidrati: osigurati unos ugljikohidrata i piti dosta tekućine (od 30 do 100 ml/sat). Ako je glikemija visoka piti tekućinu bez šećera, ugljikohidrata, a ako je glikemija niska piti tekućinu sa šećerom.
- Ketoni: ako ste na inzulinu pratite znake ketoze / zadah na aceton / i ako se pojavi odmah telefonom kontaktirajte svog ljekara.
- Također je potrebno pratiti temperaturu.
- Osobe na inzulinskoj pumpi moraju misliti na potrošni materijal koji uključuje i baterije! Osim toga, jako je važno imati dugodjelujući inzulin u zalihi (Levemir, Toujeo, Tresiba, Lantus…) za slučaj kvara inzuliske pumpe. Njega nije lako nabaviti preko recepta ako ste na pumpi, ali pokušajte objasniti situaciju liječniku.

Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 1

Tokom perioda bolesti:
- Nikada ne treba prekinuti liječenje inzulinom,
- Možda će biti potrebno povećati dozu insulina i možda će biti potrebno uzeti dodatne doze.

Osobe koje koriste brzodjelujući inzulin za snižavanje nivoa šećera u krvi moraju pratiti:
- Nivo glukoze u krvi treba provjeravati najmanje na četiri sata,
- Puno slatkih napitaka treba piti kako bi se izbjegla dehidracija,
- Idealni nivo šećera u krvi treba biti između 6-10 mmol/l (110-180 mg/dl).

Svi koji imaju dijabetes tipa 1 trebali bi imati test trake za praćenje šećera u krvi, a po mogućnosti i trake za testiranje na ketone tokom bolesti i drugih razdoblja kada je nivo glukoze u krvi visoka. Ako je test za ketone pozitivan, tada treba tražiti bolničko liječenje.Ako nemate test za ketone, pratite zadah na aceton.

 


Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 2

Osobe sa dijabetesom tipa 2 trebale bi provjeriti razvijaju li sljedeće simptome koji mogu biti indikativni za visoku razinu šećera u krvi:
- Žeđ / suha usta
- Povećano mokrenje (to može dovesti do dehidracije)
- Umor
- Gubitak težine
- Zadah na aceton

Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 2 na tabletama

Ako osoba s dijabetesom tipa 2 uzima tablete metformina, možda će biti potrebno da se privremeno pauzira sa uzimanjem istih. Ovo se obično savjetuje ako osoba ima tešku infekciju ili postane dehidrirana.

Ako je potrebno prestati uzimati metformin, potrebno je uvesti alternativno liječenje dok se ne nastavi ponovno liječenje metforminom (to može uključivati i druge tablete za dijabetes ili čak inzulin, ovisno o porastu šećera u krvi) , uz konsultaciju ljekara.
Osobama na preparatima sulfonilureje potrebno je češće testiranje šećera u krvi kako bi se osiguralo da im nivo glukoze u krvi ne padne prenisko (hipoglikemija) i da redovito nadziru dijabetes. Osobe sa dijabetesom tipa 2 trebale bi održavati nivo glukoze u krvi između 6 i 10 mmol/l (110 i 180 mg/dl). Možda će trebati testirati nivo glukoze u krvi najmanje dva puta dnevno.

Smjernice za osobe sa dijabetesom tipa 2 na inzulin

Osobe sa dijabetesom tipa 2 na inzulinu moraju imati glukometar i senzore za samomjerenje nivoa glukoze u krvi kod kuće. Cilj bi trebao biti održavanje nivoa glukoze u krvi između 6 i 10 mmol/l [110 i 180 mg/dl].

-Ako nivo glukoze u krvi ostane iznad 10 mmol/l (180 mg/dl), trebali bi povećati dozu inzulina. Često će biti potrebno dodatno testiranje glukoze u krvi. Testiranje treba obaviti svaka četiri sata, posebno ako je nivo glukoze u krvi visok (preko 15 mmol/l [270 mg/dl]).

Za sve nejasnoće prvo kontaktirajte Vašeg farmaceuta. Obavezno se jednom dnevno telefonom javljajte porodici ili prijateljima. Upozorite ih, da bi vam se mogla desiti hipo ili hiperglikemija i da tada niste sposobni da se javite te da oni trebaju reagirati.

Zadnje dodano ...

Korisni linkovi