• 11.05.2017.

Stručna predavanja Novartis

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom skupu koji organizira "Novartis Pharma Services Inc" u suorganizaciji sa Komorom magistara farmacije FBiH, koji će se održati u poslovnom centru UNITIC, dana 25. 04. 2017., utorak u 19:00 h


AGENDA:
19:00-19:20 Mr sci.dr Adisa Šaković Račić, spec. Oftalmolog: „Sindrom suhog oka“
19:20-19:40 Doc. dr sci. Saša Pilipović, mr ph.: „Systane hydration – mehanizam djelovanja“
19:40-20:00 Mr sci. dr Adisa Šaković Račić, spec. oftalmolog: „Iskustva i preporuke“
20:00-20:20 Mr ph. Arta Bjelak : „Vitalux Plus – za očuvanje dobrog vida“
20:20-20:30 Pitanja i odgovori
20.30 Koktel

Radujemo se Vašem dolasku.

Predavanje će biti bodovano u skladu s Pravilnikom Komore magistara farmacije Federacije BiH.