• 04.05.2017.

Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja

Obaviještavamo Vas da Centar za medicinsku edukaciju Medicinska nadgradnja organizira IV Tečaj medicinskog istraživanja i pisanja koji će se održati 13. i 14. maja 2017. godine u Garden City Hotel & Resort u Konjicu


CME medica! Upgrade ima misiju da unaprijedi medicinsku nauku, znanja i praksu i poveže one koji imaju znanje i iskustvo i koji ga žele podijeliti, one koji žele unaprijediti znanje i vještine, kao i kompetencije ostvarujući bolji i kvalitetniji društveni ambijent.

Koordinatorica organizacije je Amra Odobašić, savjetnica korporativne komunikacije i odnosa s javnošću - cmemedicalupgrade@gmail.com ili aodobasic@gmail.com

konjic-predavanje-1

konjic-predavanje-2