• 24.11.2018.

Zahvala predsjednice Komore magistara farmacije FBiH

XI Simpozij magistara farmacije je održan u periodu 16.-18.novembra, 2018. godine u Sarajevu, hotel Hills, Ilidža. Tema Simpozija je bila "Dijabetes - novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu."


Poštovane kolege,


Želim svima Vama da se zahvalim na doprinosu koji ste dali u organizaciji XI Simpozija. Broj kolega koji se odazvao skupu najbolji je dokaz kontinuiranog napretka u radu Komore magistara farmacije FBiH.S poštovanjem,PREDSJEDNIK KOMORE

Prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi