• 24.05.2019.

Zaključci sa sastanka održanog sa ministrom zdravstva Bosansko-podrinjskog kantona

Dana 21.05.2019. godine, održan je sastanak između kantonalnog ministra Eniza Halilovića sa saradnicima, predsjednice komore mr.ph. Zahide Binakaj i kolegicama mr.ph. Zarkom Bidžević i direktoricom JU Apoteke Goražde mr.ph. Elmom Hubejr.


Na sastanku održanom 21.05.2019.godine kojem su prisustvovali kantonalni ministar zdravstva Bosansko-podrinjskog kantona Eniz Halilović sa saradnicima i predsjednica Komore magistara farmacije FBiH Prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph. sa kolegica  mamagistrama farmacije Adisom Džananović  i Zarkom Bidžević iz BP kantona te direktoricom JU Apoteka Goražde mr.ph. Elmom Hubjer doneseni su slijedeći zaključci:

 

  1.      Da Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona  poštuje Zakon o finansijskom poslovanju i predviđene rokove  za troškove plaćanja lijekova sa esencijalne liste kao i za usluge za izdavanje lijekova sa esencijalne liste;
  1.      Da se u zakonskim okvirima povećaju naknade za izdavanje lijekova sa esencijalne liste;
  1.      Da se preispita rad Kantonalne farmaceutske komore Bosansko-podrinjskog kantona i u skladu sa zakonom odredi od strane Kantonalnog ministarstva zdravstva BPK nadzor nad radom organa/tijela istoimene komore.

 


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi