• 26.05.2017.

Zaključci sa VIII simpozija

Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poziva Vas da u nastavku pročitate zaključke Osmog simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine


Poštovani, Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poziva Vas da u nastavku pročitate zaključke Osmog simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine koji je od 19. do 22. maja održan u Neumu.

Naime, na Simpoziju se razgovaralo o ekonomskoj poziciji magistra farmacije, što je goruća tema naše struke i nauke.

Zaključci ovog skupa su:

1. Farmaceuti u Bosni i Hercegovini zalažu se za uređeno tržište lijekova na cijelom prostoru Bosne Hercegovine jer su oni od svih zadravstvenih radnika najzainteresiraniji za uvođenje reda i kontrole nad cijenama u BiH.

Dajemo punu podršku direktoru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da se u Bosni i Hercegovini uredi tržište lijekova primjenom „Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini", ali prije početka njegove primjene tražimo da se izvrše neophodne korekcije navedenog dokumenta u smislu definiranja prelaznih odredbi i načina izračuna cijena te da se izvrši simulacija dešavanja koja bi uslijedila njegovom primjenom kako bi se struka pripremila na eventualne poteškoće s kojima se u farmaciji ionako prečesto susrećemo.

Stoga, iniciramo da se izvrše izmjene i dopune „Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini" kako bi se regulirao prelazni period od 30 dana nakon objave maksimalnih cijena lijekova od strane Agencije u kojem bi se izvršila nivelacija cijena zatečenih zaliha lijekova u veledrogerijama i apotekama te se spriječile eventualne neželjene posljedice po pitanju snabdijevanja tržišta. Tako bi u toku prelaznog perioda izračun cijena Agencije imao karakter privremenog, sve do konačne objave korigiranog Pravilnika po isteku prelaznog perioda.

U izradu neophodnih izmjena dopuna Pravilnika molimo da se uključi i stručna javnost. Ukoliko oni koji odlučuju o ovim pitanjima ne pokažu interes da se otvorenim razgovorom sa strukom i korištenjem besplatnih resursa struke dođe do optimalnog rješenja koje će građanima obezbijediti kontinuirano snabdijevanje kvalitetnim lijekovima, smatrat ćemo ih odgovornima za probleme koji mogu nastati. Kao strukovno udruženje, ne želimo učestvovati u indiferentnom odnosu kreatora naše sudbine nad strukom čija mladost odlazi izvan BiH da brine o građanima drugih zemalja, a da njihovi roditelji i građani BiH ostaju nezbrinuti jer nemaju temeljne uvjete za rad i opstanak. Ako smo tako dugo mogli čekati na ovaj Pravilnik, sačekajmo još malo i pokažimo građanima BiH, ali u Evropi, da se tako važni dokumenti donose stručno, sistematično i u okviru legalnih organa Agencije te na dobrobit svih nas.

2. Želimo formirati državnu komoru magistara farmacije BiH kao Vama ravnopravnog partnera za razgovor jer bismo na ovaj način sigurno izbjegli ovakve dokumente, a istovremeno i Vama olakšali napore da se tržište lijekova u BiH uredi u skladu sa evropskim vrijednostima. Osmom simpoziju magistara farmacije FBiH prisustvovali su predstavnici Asocijacije farmaceutskih komora Jugoistočne Evrope te ovim zaključcima dali punu podršku, što znači da nas putem Asocijacije podržava 25.000 magistara farmacije iz Jugoistočne Evrope.

NAPOMENA:

Zaključci sa Osmog simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poslati:

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dr. Denis Zvizdić
Ministar civilnih poslova BiH, dr.sc. Adil Osmanović
Premijer Vlade FBiH, g. Fadil Novalić
Ministar zdravstva FBiH, doc.dr. Vjekoslav Mandić
Direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dr. Aleksandar Zolak
Predstavnici medija u BiH