• 25.02.2019.

PRVA OBAVIJEST O 4. KONGRESU FARMACEUTA BOSNE I HRECEGOVINE

4. Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem u organizaciji Komore magistara farmacije Federacije BiH i Farmaceutskog društva Republike Srpske će se održati u periodu 10.-13.10.2019.,u hotelu Hills, u Sarajevu.