• 05.12.2018.

POZIV NA III KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

U organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a u saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore obavještavamo Vas o III Kongresu farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem.


  • 14.02.2018.

Poziv na 1. HRVATSKI KONGRES DERMATOFARMACIJE sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Hrvatskog farmaceutskog društva - Sekcija za kozmetologiju i dermatofarmaciju održat će se 1. Hrvatski kongres dermatofarmacije sa međunarodnim učešćem.


  • 03.06.2013.

Ponuda za odlazak na Svjetski kongres farmaceuta u Dublinu

U cilju što bolje organizacije ovogodišnjeg Svjetskog kongresa farmaceuta, FIP 2013, Dublin (Irska),31.08-05.09.2013. godine, Komora magistara farmacije FBiH u organizaciji sa turističkom agencijom Avio express Sarajevo napravila je ponudu za odlazak na Kongres