• 05.12.2018.

Poziv na III Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a u saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore obavještavamo Vas o III Kongresu farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem.


  • 24.11.2018.

Zahvala predsjednice Komore magistara farmacije FBiH

XI Simpozij magistara farmacije je održan u periodu 16.-18.novembra, 2018. godine u Sarajevu, hotel Hills, Ilidža. Tema Simpozija je bila "Dijabetes - novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu."


  • 24.11.2018.

Obavijest o pronađenom ručnom satu

U sali 1 pronađen je ručni sat, te se moli vlasnik da se javi i obrati Stručnoj službi Komore.


  • 21.11.2018.

Stručno predavanje za magistre farmacije

AntonioTrade d.o.o. u suorganizaciji sa Komorom magistara farmacije Federacije BiH Vas poziva na stručna predavanja na temu: Dodaci prehrani i kardiovaskularno zdravlje.


  • 13.11.2018.

Program XI Simpozija magistara farmacije FBiH

XI Simpozij magistara farmacije FBiH u organizaciji Komore magistara farmacije FBiH će se održati 16.-18.2018. u hotelu Hills, Ilidža, Sarajevo. Tema ovogodišenjeg Simpozija je