• 04.12.2019.

Poziv na sudjelovanje stručnom skupu

Stručni skup pod nazivom "Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH" će se održati 19.12. i 20.12.2019. u hotelu Hollywood, (Ilidža-Sarajevo) sa početkom u 13:00 h.


  • 26.11.2019.

Poziv apotekama za učešće u projektu

Komora magistara farmacije Federacije BiH u saradnji sa kolegama iz RS-a, a pod pokroviteljstvom Novo Nordisk Pharma-e upućuje poziv apotekama da učestvuju u projektu: „Ekološko zbrinjavanje iskorištenih inzulinskih penova kroz apoteke u BiH“.


  • 22.11.2019.

ZAKLJUČCI 4.KONGRESA FARMACEUTA U BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Četvrti Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini je održan u periodu 10.10.-13.10.2019. godine u hotelu Hills, Sarajevo na temu "Novi trendovi u farmaciji".


  • 20.11.2019.

Inicijativa za povećavanje farmaceutske naknade za lijekove koji se izdaju na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

S obzirom na postojeću problematiku u vezi visine naknade za lijekove sa pozitivne esencijalne liste Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine upućuje iniicijativu za povećanje farmaceutske naknade za lijekove koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.


  • 19.11.2019.

Obavijest o sastanku sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona

Sastanak između predstavnika Komore magistara farmacije FBiH iz Bosansko-podrinjskog kantona, predsjednice Komore i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a je održan 06.11.2019. na temu visine naknade lijekova sa esencijalne liste.