• 13.01.2021.

Obavijest

Skrining


  • 25.11.2020.

Rezolucija CM/Res(2020)3 o primjeni farmaceutske njege u korist pacijenata i zdravstvenih usluga

(Usvojio Komitet ministara 11. marta 2020. na 1370. sastanku zamjenika ministara)


  • 24.11.2020.

Webinar Oktal Pharma (zastupstvo Servier)

Obavještavamo farmaceute Komore magistara farmacije o webinaru, kojeg organizuje Oktal Pharma (zastupstvo Servier) u dva termina na temu "Medikamentozno liječenje bolesti vena".


  • 23.11.2020.

Dopis Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva

Komora magistara farmacije upućuje dopis Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva ističući značaj farmaceuta u zaštiti i prevenciji od COVID-19 i potencijalno izvođenje serološkog ispitivanja kroz apoteke u FBiH.


  • 23.11.2020.

Dopis farmaceutima Komore magistara farmacije FBiH

U nastavku stav Komore magistara farmacije FBiH u vezi testiranja pacijenata na COVID-19 kroz apotekarsku djelatnost.