• 11.06.2019.

Program XII Simpozija magistara farmacije FBiH

XII Simpozij magistara farmacije FBiH će se održati od 14.06. do 16.06.2019. u hotelu Grand, u Neumu. Tema simpozija je


  • 31.05.2019.

Organizacija prevoza do Neuma na XII Simpozij magistara farmacije FBiH

Zbog velikog interesovanja magistara farmacije za Simpozij u Neumu, Komora magistara farmacije FBiH organizira prevoz autobusom sa Tuzlanskog kantona.


  • 24.05.2019.

Zaključci sa sastanka održanog sa ministrom zdravstva Bosansko-podrinjskog kantona

Dana 21.05.2019. godine, održan je sastanak između kantonalnog ministra Eniza Halilovića sa saradnicima, predsjednice komore mr.ph. Zahide Binakaj i kolegicama mr.ph. Zarkom Bidžević i direktoricom JU Apoteke Goražde mr.ph. Elmom Hubejr.


  • 24.05.2019.

Zaključci sa sastanka održanog sa ministrom zdravstva Bosansko-podrinjskog kantona

Dana 21.05.2019. godine, održan je sastanak između kantonalnog ministra Eniza Halilovića sa saradnicima, predsjednice komore mr.ph. Zahide Binakaj i kolegicama mr.ph. Zarkom Bidžević i direktoricom JU Apoteke Goražde mr.ph. Elmom Hubejr.


  • 30.04.2019.

Druga obavijest o 12. Simpoziju magistara farmacije FBiH

Komora magistara farmacije FBiH organizuje 12.Simpozij magistara farmacije FBiH u periodu 14.-16.06.2019.godine u hotelu Neum. Tema Simpozija je "Bolesti respiratornog sistema".