• 13.05.2020.

Smjernice za osobe sa dijabetesom u toku trajanja pandemije

Komora magistara farmacije Federacije BiH u suradnji sa članovima EKO apoteka predložila je smjernice za osobe sa dijabetesom. Dijabetes je hronična bolest, te ti bolesnici imaju veću mogućnost dobijanja koronavirusa.


  • 12.05.2020.

Stručne informacije za farmaceute iz oblasti dermatika - Bosnalijek

Farmaceutska kompanija Bosnalijek je dostavila informacije o dermaticima (indikacije za njihovu primjenu, spektar djelovanja, doziranje i način primjene).


  • 08.05.2020.

USPJEŠNA PROVEDBA AKTIVNOSTI PRIPREME LIJEKOVA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom virusa korona, suočili smo se s nestašicom Diazepam mikroklizme od 5 mg i 10 mg koji se koriste u akutnim napadima. Udruženje se odlučilo obratiti Komori nakon što od nadležnih institucija na svim nivoima nisu dobili adekvatne odgovore niti konkretno rješenje problema nestašice prijeko potrebnog lijeka, što je uzrokovalo velike probleme djeci koja uzimaju ovaj lijek, ali i njihovim roditeljima.


  • 29.04.2020.

Karakteristike dezinfekcionih sredstava - Bosnalijek

Farmaceutska kompanija Bosnalijek je dostavila stručnoj službi Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine karakteristike dezinfekcionih sredstava, koja se prometuju na području Bosne i Hercegovine.


  • 25.04.2020.

DOSTUPNOST LIJEKOVA I OSTALIH PREPARATA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE - II dio

Stručna služba Komore magistara farmacije FBiH je na inicijativu rukovodstva Komore uputila poziv veledrogerijama i zastupništvima na području Bosne i Hercegovine da dostave aktuelnu lager listu lijekova i ostalih preparata kojima trenutno raspolažu.