• 29.11.2016.

Program VII simpozija magistara farmacije FBIH

Objavljujemo program VII Simpozija magistara farmacije FBIH, koji će se održati 02.12.-04.12.2016 godine u Zenici.


  • 26.11.2016.

Prijevoz sa područja Tuzlanskog kantona za VII simpozij

Poštovani magistri Tuzlanskog kantona, obavještavamo Vas da će biti organizovan prevoz iz Tuzle do ZENICE na VII Simpozij magistara farmacije koji će se održati 02.12.-04.12.2016 godine.


  • 01.07.2016.

Simpozij magistara farmacije: Marketing i menadžment u farmaciji

Šesti Simpozij magistara farmacije FBiH održan je u periodu od 14.-15.05.2016. godine u Hotelu Neum u Neumu, u organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine


  • 01.12.2015.

Simpozij magistara farmacije: Farmacija u okviru Agende za BiH

Peti simpozij magistara farmacije održan je u Mostaru u periodu 21-22.11.2015. godine


  • 01.12.2014.

Simpozij magistara farmacije: Kako promijeniti ulogu magistra farmacije

Četvrti simpozij magistara farmacije održan je u Zenici u periodu 22.-23.11.2014. godine