• 24.01.2017.

Edukacija za osoblje apoteka - Akaz

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) usvojila je plan edukacija za 2017. godinu, a tiče se i zdravstvenih profesionalaca koji rade u apotekama.


  • 24.01.2017.

Stručno predavanje (Krka): Sarajevo

Krka d.d., predstavništvo u BiH u suorganizaciji sa Komorom magistara farmacije Federacije BiH, Vas poziva na stručno predavanje


  • 24.01.2017.

Stručno predavanje (Krka): Tuzla

Krka d.d., predstavništvo u BiH u suorganizaciji sa Komorom magistara farmacije Federacije BiH Vas poziva na stručno predavanje