Uz zahtjev za izdavanje licence prilažem slijedeću dokumentaciju:

 

1.   OVJERENA KOPIJA DIPLOME FARMACEUTSKOG FAKULTETA(u slučaju da je farmaceutski fakultet završen izvan BiH dokaz o nostrifikaciji o stručnom priznavanju)

2.   OVJERENA KOPIJA DOKAZA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU U ZVANJU MAGISTRA FARMACIJE (u slučaju da je stručni ispit za zvanje magistra farmacije položen izvan BiH dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane Federalnog ministarstva zdravstva saglasno Zakonu i propisima donijetim na osnovu Zakona)

3.   CIPS-ova PRIJAVA O MJESTU BORAVKA

4.   OVJERENA KOPIJA LIČNE KARTE

5.   UVJERENJE IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

6.   UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU

7.   KOPIJA UPLATNICE ZA IZRADU LICENCE(100KM)-Broj računa Komore magistara farmacije FBiH:

- 1322602012459704 kod NLBBankad.d.,Tuzla ili

 - 161 0000130080018 kod Raiffeisen banke.

* Od mjeseca izdavanja licence obavezna je uplata članarine u iznosu od 10,00 KM mjesečno. U slučaju da ste nezaposleni iznos članarine je 1,00 KM

 

Zahtjev za izdavanje licence u PDF formatu možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za izdavanje licence 2018