Komora magistara farmacije FBiH

Predsjednik Komore magistara farmacije federacije: prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph.

Podpredsjednici Komore: dr.sci. Vera Kerleta Tuzović, mr.ph. i prim.mr.ph. Marin Crnogorac

 

Upravni odbor

Predsjednik: prim.mr.ph Sead Osmančević

Članovi UO: prim.mr.ph. Ivo Nuić; prim.mr.ph. Sait Muradić; Prim.mr.ph. Zijad Tvica; prim.mr.ph. Samija Tutundžić;
Mr.ph. Sabina Mulahasanović; Prim.mr.ph. Tevhida Musić; Prim.mr.ph. Vesna Fideršek; Prim. mr.ph.spec. Enisa Salihefendić; 
Prof.dr.Armin Škrbo; Prim.mr.ph. Džana Tučić; mr.ph. Bilsena Šahman; mr.sco. Esmeralda Dautović, mr.ph.

 

Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora Komore: Mr.ph. Marijan Ćavarović

Članovi Nadzornog odbora: Mr.ph. Aida Pavlović i mr.ph. Izeta Mešić

 

Komisija za profesionalna pitanja: doc.dr. Jasmina Đeđibegović; mr.ph. Martin Kondža; mr.ph.Jasmina Šljivić; mr.ph. Aida Meša; mr.ph. Aleksandra Trišić

 

Komisija za ekonomska pitanja: mr.ph. Alenka Matić; mr.ph. Zenaida Hasić; mr.ph. Inesa Jahić;  mr.ph. Mijat Tuka; mr.ph. Irmela Avdić

 

Komisija za pravna pitanja: Danijela Saller Osenk - advokat; mr.ph. Emil Hasić; mr.ph. Vildana Drljević; mr.ph. Emira Zahirović; mr.ph. Adnan Vejsić