Magistru farmacije se može oduzeti licenca u slijedećim slučajevima:

  • ako magistar farmacije ne ispunjava uvjete prilikom obnavljanja licence propisanim Zakonom, Statutom i aktima donijetim na osnovu Statuta;
  • ukoliko mu je oduzimanje licence izrečeno kao kazna zbog kršenja etičkih principa struke;
  • ukoliko dopunski rad obavlja suprotno odredbama Zakona, kao i propisima donijetih na osnovu tog zakona, te mu je s tim u vezi izrečena mjera oduzimanja licence u skladu odredbama ovog statuta.