Stručna služba - tehnički sekretar Komore magistara farmacije FBiH:

Nerma Hadžiahmetović
Tehnički sekretar

Tuzlanska bb, Lamela B, niz IV
Buća potok-Tibra Pacifik (Otoka)
Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

+387 33 207 384
+387 33 209 832