KOMORA MAGISTARA FARMACIJE FBIH USVOJILA KOMPETENCIJSKI OKVIR

Na svojoj 4. redovnoj sjednici održanoj 10. 12. 2021. godine, Upravni odbor Komore magistara farmacije Federacije Bosne i  Hercegovine usvojila je Kompetencijski okvir magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj kompetencijski okvir sadrži strukturirani skup bihevioralnih kompetencija koje mogu pridonijeti potpori razvoju praktičara farmacije na osnovnoj razini. Kompetencijski okvir je provjereni okvir namijenjen da djeluje…