Prisustvo Komore na godišnjoj skupštini Svjetske zdravstvene organizacije

Predstavnici Komore magistara farmacije u FBiH su imali čast i zadovoljstvo da budu dio proširene delegacije Farmaceutske internacionalne federacije (FIP) i da prisustvuju 77-oj godišnjoj Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) koja se održavala u periodu 26.05. do 01.06.2024. godine u Ženevi, Švicarska. FIP je pozvao sve svoje institucionalne članove da imenuju predstavnike koji bi bili…

“Misli na zdravlje, misli na farmaciju”

Podignimo svijest javnosti o farmaceutima kao zdravstvenim profesionalcima   Farmaceuti su ključni akteri u pružanju primarne zdravstvene skrbi, no često se njihov doprinos podcjenjuje. Svjesni ovog problema, Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) pokrenula je globalnu kampanju kako bi istaknula ulogu farmaceuta u očuvanju zdravlja zajednice.   Kampanja “Misli na zdravlje, misli na farmaciju” ima za cilj…

FIP o bolničkoj farmaciji/ljekarništvu

Drage kolege,   Veliki broj bolničkih ljekarnika iz Europe okupio se u Bordeauxu, Francuska, u martu ove godine kako bi istražili mogućnosti i strategije održive zdravstvene zaštite. To je bila glavna tema 28. kongresa Europskog udruženja bolničkih ljekarnika (EAHP, član FIP-a), na kojem sam bio ponosan što sam predstavljao našu federaciju kao potpredsjednik FIP-a. Održivo…

Poziv na bodovanu online edukaciju na stranici E-medikacija.ba

Obavještavamo cijenjene kolege da je Komora magistara omogućila bodovanje za online edukaciju koja se nalazi na platformi E-medikacija.ba za temu: ”Amlopressin® – fiksna kombinacija kao „state of the art“ farmakoterapije hipertenzije.” Možete osvojiti bodove za uspješno položenu edukaciju, a registracija je besplatna i dostupna na adresi: https://www.e-medikacija.ba/ Autor predavanja je prim. dr. sci. med. Faris Zvizdić, specijalista…

Izvještaj sa 31. Sjednice Upravnog odbora Komore

Dana 16.02.2024. godine održana je 31. Sjednica Upravnog odbora Komore u Sarajevu.   Kao prva tačka na sjednici Upravnog odbora Komore su razmatrani detalji vezani za predstojeći 17. Simpozij, s obzirom na ogroman posao kada je u pitanju sama organizacija istog, počevši od teme Simpozija, predavača, plana i programa Simpozija, mjesta održavanja, logistike, pozivanja i…

Komora magistara farmacije FBiH stipendira studente

Na 29. sjednici Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj dana 15.decembra 2023. godine u Sarajevu, istaknuta je inicijativa da Komora aktivno sudjeluje u dobrotvornom radu kako bi pružila podršku ugroženim skupinama kao i stipendirala studente farmacije. Osim donacije koju je Komora izvršila za dvije institucije, Pomozi.ba i Dječije selo – SOS Kinderdorf u…

Prvi samit Sekcije za javno ljekarništvo/apotekarstvo FIP-a u Latinskoj Americi

Drage kolege, Sekcija za javno ljekarništvo/apotekarstvo (CPS) FIP-a održala je svoj inauguracijski regionalni samit u Latinskoj Americi 6. marta. Ovaj samit, koji se održao u Buenos Airesu, Argentini, okupio je 100 farmaceuta iz 6 zemalja u regiji, a posebno je pozdravio prisustvo predsjednika FIP-a Paula Sinclaira i predsjednika Farmaceutske konfederacije Argentine (CoFA) Ricarda Pesentija. Cilj…

Održana je 30. Sjednica Upravnog odbora Komore

Dana 19.01.2024. godine je održana 30. Sjednica Upravnog odbora Komore u prostorijama Komore u Sarajevu. Na sjednici je utvrđen termin održavanja 17. Simpozija magistara farmacije, koji će se održati od 31.05. do 02.06.2024. godine u prelijepom ambijentu hotela Grand Neum. Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen, te su među članovima UO podijeljeni zadaci vezani za organizaciju…