STAJALIŠTE FIP-a O E-CIGARETAMA

U svjetlu sve veće upotrebe e-cigareta, posebno među mladima, i zabrinutosti oko sigurnosti ovih proizvoda, Ured FIP-a je danas izdao Izjavu o zdravstvenom i gospodarskom utjecaju upotrebe e-cigareta i doprinosu radnu snagu u ljekarni do njegove eliminacije. Izjavu je izradilo osoblje FIP-a i supredsjedatelji FIP-ova odbora za politiku o prestanku pušenja, u suradnji s članovima…