Vijest sa 21. Sjednice UO Komore Magistara farmacije FBiH

Dana 18. maja/svibnja 2023. godine održana je 21. sjednica Upravnog odbora Komore u prostorijama u Sarajevu. S obzirom na približavanje datuma Simpozija, prva točka dnevnog reda bila je posvećena detaljima vezanim uz taj događaj. Članovi Upravnog odbora pregledali su trenutno stanje uplaćenih kotizacija i najavljenih rezervacija. Kako svi članovi Upravnog odbora imaju zadaću ne samo…