Obavijest od FIP-a o dostupnim dokumentima

Drage kolege, Naša federacija, sa svojom širokom globalnom mrežom i pristupom Jedan FIP (FIP One), ima ključnu ulogu u mogućnosti da okupi međunarodne stručnjake, praktičare iz prve linije, stručnjake za politike, edukatore i istraživače, na bilo koju temu relevantnu za našu farmaceutsku profesiju. Često, takvi skupovi su zvanične radne grupe FIP-a ili savjetodavne grupe za…