Farmaceuti: Susret globalnim zdravstvenim potrebama je tema Svjetskog dana farmaceuta 25. septembra 2024.

FIP, lider u farmaciji na globalnom nivou, postoji više od jednog vijeka, prepoznajući potrebu za radom preko granica kako bi se poboljšalo zdravlje. Zdravstveni izazovi s kojima se suočava naš svijet su sve više međunarodni i višedimenzionalni, i važnost osiguranja dobrog zdravlja i snažnih, održivih zdravstvenih sistema u svakoj zemlji, eliminisanje zdravstvenih nejednakosti, isticani su…