Poziv na bodovanu online edukaciju na stranici E-medikacija.ba

Obavještavamo cijenjene kolege da je Komora magistara omogućila bodovanje za online edukaciju koja se nalazi na platformi E-medikacija.ba za temu: ”Amlopressin® – fiksna kombinacija kao „state of the art“ farmakoterapije hipertenzije.” Možete osvojiti bodove za uspješno položenu edukaciju, a registracija je besplatna i dostupna na adresi: https://www.e-medikacija.ba/ Autor predavanja je prim. dr. sci. med. Faris Zvizdić, specijalista…