Prisustvo Komore na godišnjoj skupštini Svjetske zdravstvene organizacije

Predstavnici Komore magistara farmacije u FBiH su imali čast i zadovoljstvo da budu dio proširene delegacije Farmaceutske internacionalne federacije (FIP) i da prisustvuju 77-oj godišnjoj Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) koja se održavala u periodu 26.05. do 01.06.2024. godine u Ženevi, Švicarska. FIP je pozvao sve svoje institucionalne članove da imenuju predstavnike koji bi bili…