MedSafetyWeek

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine koja predstavlja i Nacionalni centar za farmakovigilancu Bosne i Hercegovine, pridružuje se godišnjoj kampanji Uppsala Monitoring Centra #MedSafetyWeek, zajedno sa regulatornim tijelima za lijekove i nacionalnim centrima za farmakovigilancu širom svijeta. https://who-umc.org/pharmacovigilance-communications/medsafetyweek/ Molimo Vas da preko mreže članova Farmaceutske komore podržite kampanju #MedSafetyWeek i podijelite na vašim…