Izvještaj sa godišnjeg sastanaka izvršnog odbora Sekcije za javno ljekarništvo (CPS) Međunarodne farmaceutske federacije (FIP)

U Buenos Airesu, Argentina, od 4. do 7. ožujka 2024. godine održan je godišnji sastanak izvršnog odbora Sekcije za javno ljekarništvo (CPS) Međunarodne farmaceutske federacije (FIP). Na sastanku je prisustvovala predstavnica naše komore koja je član izvršnog odbora univ.mag.pharm. Ana Zovko. Sastanak je započeo u ponedjeljak, 4. 3. prijemom predstavnika FIP-a u Komoru magistara farmacije…